Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final

19 feb. 2021
162 255 Weergaven

Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final
New Eritrean Movie serie 2021 Hadanay part 16
subscribe now ➡️ nlworld.info
"ROYAL HABESHA brings New Eritrean comedies, "New Eritrean Drama", "New Eritrean movie", "New Eritrean film" and "New Eritrean music" video clips for you. Enjoy!
New Eritrean Movie Serie 2021 Royal Habesha - ሃዳናይ 16 ክፋል || HADANAY - Episode 16 Final
WHRITTER AND DIRECTOR: WEGIHU FSIHATSION
PRODUCER: ROYAL HABESHA
All "Eritrean music", "Eritrean movie", "Eritrean film", "Eritrean comedy" are shared here.
Copyright © ROYAL HABESHA 2020
An unauthorized use, distribution, re-upload or transmitted in any form or use without the prior written permission of the publisher is strictly prohibited.
© All rights reserved.

© All rights reserved.
...................................Contact us……………………………
NLworld: nlworld.info
Facebook:facebook.com/Royal-Habesh…
#HADANAY #NewEritreanMovie2021 #Neweritreanfilm2021
#mebrahtomsolomun #mebrie #hadanaypart1 #hadanaypart16 #hadanayeritreanfilm #neweritreanfilm #bahlawifilm#neweritreanmovieserie2021#neweritreancomedy2021 #eritreanfilm #eritreanfilm2020 #hadanayeritreanmovie #hadanayeritreamovie #hadanayeritreancomedy#NewEritreanMusic2020 #Eritreanmusic #Eritreansong #Eritreannewsong #NewEritreansong #MusicofEritrean #MusicofTgirigna #EritreanWeddingMusic #EritreanWeddingSong #EritreanBestGuayla #Eritreanawdametmusic #EritreanAwdametguayla #EritreanAwdametsong #NewEritreanSongs #NewEritreanMusic #BestEritreanguayla #Eritreannewmusic #Tigirignamusic #Eritreanguayla #Eritreanbestmusic #Eritriantigirgnaguayla #tigirignaguayla #Besttigirignaguayla #besttigrignamusic #besttigrignaguayla #Tigrignaguayla2020 #EritreanMusic2020 #Tigrignamusic2020 #EritreanWeddingsongs #EritreanWeddingMusic #OldEritreanMusic #OldTghirignaMusic #Eritreanderfi #OldEritreanSongs #EthiopianMusic #EthiopianSong #Ethiopiandrama #Ethiopiantgraymusic #EthiopianAmharicMusic #Ethiopianfilm #Ethiopiancomedy #Ethiopianfilms #Ethiopianmusics2020 #AmharicMusic #OldAmharicsong #OldAmharicMusic #Ethiopiansongs2020 #Ethiopiannewsongs #Ethiopiannewmusic #MusicofEthiopia #EthiopianMovies #Ethiopiannewmovie #EthiopianMovie #EritreanDrama #EritreanMovie #Eritreanfilm #Eritreannewmovies #EritreanDramas #Eritrean2020bestdrama #Eritreanbestfilms #Eritreanbestfilm #Eritreandrama2020 #BestEritreandrama #EritreanBestdrama2020 #ROYALHABESHA

Reacties
 • ሰላም ንዓኩም ይኩን ተኸታተልቲ ፊልም ሃዳናይ ን16 ክፋላት ክትከይድ ዝጸንሐት ኮይና ብዙሓት ተዓዘብቲ ክህልዉዋ ክኢሎም እዮም እዚ ክንብል ከለና ግን ባህላዊት ፊልም ብሙካናን ሒዛቶ ዘላ ዛንታ ውን ኣብ ሕብርተሰብና ዘሎ ባህሊ እቲ ዝጠቅመና ወግዒ ዓደቦ ንምዕቃብ እቲ ዘይጠቅመና ኣጉል ባህሊ ግን ከምዘይጠቅመና ኣለሊና ንክንውግዶ እዩ:: ብሕጂ ውን ባህላዊ ፊልምታት ብመሰረት ጠለብኩም ኣተኪርና ክንሰርሓሉ ኢና.... ፊልም ሃዳናይ ኣብ ግዜ ውሸባ ስለዝተሰርሐት ዝነበረ ናይ መጋዓዝያ ጸገማት ብሰንኪ ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ዘይምንባሩ እሞ ድማ ዋላ ተረኪበን ብሕቡእ ናይቲ ጥበብ ፍቅሪ ስለዝነበረ ተዋሳእቲ ካብ ዝፈትውዎም ስድርኦምን ፈተውቶምን ክሳብ ውርሒ ዝኣክል ኣብ በረኻታት ወፊሮም ነዛ ፊልም ንክትስራሕ ዝገበርዎ መስዋእቲ ብቀሊል ዝግመት ኣይኮነን እሞ በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንደልን:: ብዝነበረ ናይ ኣቀራርባ ምዱንጋያት ድማ በዝን ወድከምዝን ብምንባሩ ክንሕብረኩም ንፎቱ ባህላዊ ፊልም ክትሰርሕ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ብሓደ መዓልቲ ክትሰርሖ ትክእል ኢኻ ንኣብነት ካብ ኣስመራ ጾሮና ወሪድካ ገለ ንብረት ክትርስዕ ኮለካ እሞ ሕሰብዎ ተሓቢእካ ወሪድካ ብናይ ጽዕነት መኪና ንክትምለስ ውሸባ ስለዝነበረ ነዳዲ ካበይ ይምጻእ? ጀነሬተር ትበላሸወካ ተሰኪምካያ ናበይ ክትከይድ ካብቲ በረካ? እዚ ካብቲ ኣብነታት እዩ እምበር ብዙሕ ነኣሽቱ ናይ ቴክኒካዊ ጸገማት ምስ ዘጋጥም ኣብ ከተማ እንተኮይኑ ናይ ፍርቂ ሰዓት ስራሕ እዩ ኣብ ገጠር ግን ናይ 2 መዓልቲ ምዱንጋይ እዩ:: ከምዚ ጌርካ ጉልበትን ንዋይን ኣፍሲስካ ከ ፍረጻማ ትረክበሉ ዶ ይመስለኩም ኣብ ዩትዩብ. ከምዚ ባህላዊ ክስራሕ ከሎ ናይቲ ጥበብ ፍቅርን ናይ ተዓዘብቲ ዕጋበትን ጥራይ እዩ ብወገን ደራሲ ይኩን ተዋሳእቲ ከምኡ ውን ኣፍረይቲ:: ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክንብለኩም ንደሊ ስለቲ ተገዳስነትኩምን ኣዚና ነመስግን ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ምዱንጋያት ከኣ ብዘይ ዝኮነ ምክንያት ከምዘይ ነበረ ክትርድኡልና ንላቦ:: ብሕጂ ውን ቻነልና ኣብ ባህላዊ ኣተኪራ ብዙሕ ዝሓዘቶ መደባት ኣሎ እሞ ናይ ትዓዘብታ ደገፍ ውን ስለዘድልያ: ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ መጻኢ መደባትና ተከታተልቲ ንክትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም:: ምስ ናይ ሃዳናይ ተዋሳእቲ ኢንተቪው ከምኡ ውን ኣብ ቀረጻ ዝነበረ ሰሕቅን ወካዕካዕን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ከነቅርበልኩም ሙካና በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ንፎቱ:: የቀንየልና እግዛብሄር ነዚ ወሪድና ዘሎ ሕማምን ኪናትን ይወድኣልና:: ❤️👑❤️ #Subscribe #like #and #share

  ROYAL HABESHAROYAL HABESHA15 dagen geleden
  • Ajoku nfuat keman ketslwo eye zblkum Gn Afkire Aleku kabzom tewasaeti hade yaki I hope one day krekbom ykewni😭😭

   Samri KingSamri King6 dagen geleden
  • Ab srahkum zegatemekum meshak negerat eba amxylna ms teamekum...weykea elal Ms tewasaeti

   mljnmljn7 dagen geleden
  • @Mikiale Hailay game over junta is dead wiz in Two week

   Chemin du BonheurChemin du Bonheur9 dagen geleden
  • ጽቡቅ ስራሕ ወጊሑ ፍስሓጼን ኩላትኩም ተዋሳእቲ ከኣ ብጣዕሚ ንፉዓት ብፍላይ ሰዓረ ብጣዕሚ ኣድኒቀዮ

   Abiel TekleAbiel Tekle10 dagen geleden
  • Amen(3)🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💞💞💞🙏🙏🙏

   Ms MerryMs Merry11 dagen geleden
 • 👍👍👍

  Hayah HHayah HDag geleden
 • Ajojum znead srah❤❤❤

  Senay DanowSenay DanowDag geleden
 • Mara btaemi tsubuk drama eyu nezi kbret yhabelna

  VIVA TIGRAY!!! VIVA TDF!!!VIVA TIGRAY!!! VIVA TDF!!!2 dagen geleden
 • Xbuk film😱😱🤯😤🦋🦋🦋🐳🐋🐬🦈🐧🦆

  Yosab YonatanYosab Yonatan3 dagen geleden
 • Bitami des tibel bixebuk tewedia deki eri qoxelewo

  Samuel MihertabSamuel Mihertab4 dagen geleden
 • Nay bahaki tebatay filme derasin director wegihu anbesa i am proud of you 👏

  Aexsader SamuelAexsader Samuel5 dagen geleden
 • ፖው ፊ ል ም ማለት

  Semere TekieSemere Tekie5 dagen geleden
 • Menkr kelamitos halengay kkkkk

  Yohnas TeameYohnas Teame6 dagen geleden
 • ኣብ ገጠራት ዝስራሕ ፊልምታት ብጣዕሚ ጻዕሪ ዝሓትትን ኣድካምን ስለ ዝኮነ ንዓና ንኣብ ስደት ንርከብ የሕዋትኩም እቲ ዘዕበየና ክቡር ባህልን ሕብረተሰብን ዓድና ኣብ ስደት ኮይንና ክንሪኦ ከለና ባህታ ይፈጥረልና ብዓቢኡ ከኣ ባህሊ ብመልክዕ ፊልም ተሰሪሑ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ምስግጋር ስለዝኮነ ብዝገበርኩሞ ዝንኣድን ዝድነቅን ስራሕ ምስጋናይ ወሰን የብሉን ቀጽልዎ subscribe ከኣ ገረልኩም ኣለኩ ንኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ከኣ ብሰላም ንዓድና ተመሊስና ንሕጎሰሉ ግዜ ክመጽኣልና ይምነ

  MR JJ EUMR JJ EU7 dagen geleden
 • Happy ending!

  Beyene DemozBeyene Demoz7 dagen geleden
 • ♥️🇪🇷🇪🇷

  Selam TadesseSelam Tadesse7 dagen geleden
 • Best flim 👍👍👍👍

  Romedan SaadallaRomedan Saadalla7 dagen geleden
 • baeee eti derfi newihu hemammmm

  Òñè ĺìfè Òñè ĺòvèÒñè ĺìfè Òñè ĺòvè8 dagen geleden
 • Nice nice kef zalwa dream

  Kaled AbduKaled Abdu8 dagen geleden
 • ናይ ሰዓረ ስብእነት እንታይ እዩ እንታይ ሰሪሑ በዓልቶም ብዝገለፅሉ እምበር

  DESBELE ZENEBEDESBELE ZENEBE8 dagen geleden
 • ሃዳናይ ኮይኑ ዘሎ ካራክተር,ከም ሽፍታ ዝዓይነቱ መጠን ብጣዓሚ ዚሒሉ,2ይ ጎተና ክህልዎ ይግብኦ 3ይ ፍጥነት ኣይነብሮን 4ይ ኣብ physically ሽፍታ ወይ ሓያል ንብሎ ምስ ጎተንኡ ኮይኑ ቅርጹ ድማ ከም ሓውሲ ሸጥ ዝበለ ክኸውን ኔርዎ።ንኣብነት ወዲ ነገደ(ኣማን ባድሻ) ከምኡ ውን ኣብ ሚለኑ ዝተዋስኣ ቲፋኖስ(በያን መሓመድ ኑር) ብዝያ ዳ ድማ ኣብ ኣዋጻጽኣ ቃላት ብ ቆራጽነትን ብነድርን ከውጽኦም ይግብኦ ነቶም ቃላት ከምኡ ውን ኣብ ክዳን ሸጥ ዝበለ ሓጺር ቁምጣ ምስ ጋምባለ ክገብር ኔርዎ።ተወሳኺ ኣብ ኣቃራርባ ሰባት ወላ ምስ ስድርኡ ብዙሕ ልዝብ ዘለዎ ክኸውን ኣይነበሮን ንኹሉ ብሓይሊ ጥራይ ዝደልዮ ክኸውን ኔርዎ።ሃዳናይ ግን ሃዳናይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ በረኻ ውን ክሓድር ብዙሕ ኣይራኣናዮን ዘለና፡ ከም ሃዳናይ ውን ዝኾነ ክሃድን ኣይራኣናዮን ። ምስ ስድርኡ ጽቡቕ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኔርዎ ቀልጢፉ ይምለስ ኔሩ።ሽፍታ ማለት ግን ልቡ ኣብ ደረቱ እዩ።ንዝኾነ ሰብ ድማ ቀልጢፉ ኣይሰምዕን,ዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብዚኣ ፊልም ኣይረኸብኩዎን ዘለኹ። ዓቢ ጉድለት ኮይኑ ረኺበዮ።ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣብ ትሰርሕሉ ግዜ ናይ ቀደም ሰባት ማለት ዓበይቲ ኣባሕጎታትና ብዛዕባ ሃዳናይ እንታይ ዘማልአ ክኸውን ኣለዎ ብዝግባእ ክትውከሱ ንምሕጸን። ኣጆኹም በርትዑ ክብለኩም ድማ ይፈቱ።

  ስደተኛ ኮይነ ድየ ክነብርስደተኛ ኮይነ ድየ ክነብር9 dagen geleden
 • Aytideniguna thank you

  Faniel MesfinFaniel Mesfin9 dagen geleden
 • መክር ጅግና ዋጣ ለሚድዋ

  tesfay welidaytesfay weliday9 dagen geleden
 • Lebam kigages merag'eti neygedif/ instead of kizareb.

  Live With hopeLive With hope9 dagen geleden
 • Nay bhaki meharit drama,waza mis kumneger.Agul eminet newegdo,kulu ab tihti amlak eyu,gebarayni hadagayni nsu tirah eyu. God blessed you all!

  Sara SeareSara Seare10 dagen geleden
 • ዋ ኣታ ኣብዛ ፊልም ዝንበረና ፍቅሪ ኮ ኣጥፊክሞ ናይድሓን ይግበሮ

  Abel AbrhamAbel Abrham10 dagen geleden
 • Zi hadanays derfi abiwo kabti gibru. Kisab hiji zgebero yelen gn.....

  Live With hopeLive With hope10 dagen geleden
 • መንክር ብጣዕሚ ንፉዕ ተዋሳኣይ ቐፅለሉ።

  kasskass11 dagen geleden
 • Naybhaki Abi tmhrti agul emnet new nbelo bzeyka fetari Kali hayli zelewo yelen ❤️❤️❤️🙏

  Gual Orthodox TewahdoGual Orthodox Tewahdo11 dagen geleden
 • Great 👍 menker

  Kara’s WorldKara’s World11 dagen geleden
 • Wegahta what u imean our culture man asks to women but not vise Versal any way in general it’s very good

  Kara’s WorldKara’s World11 dagen geleden
 • Great job 👏 45:00 😂😂😂😂🤣🤣🤣

  Sam JCSam JC11 dagen geleden
 • ኣቤት ክትጥዕም ዛፊልም

  ስደት ስዲ ስዲስደት ስዲ ስዲ11 dagen geleden
 • Menkr si enkae teweldkaa😜😜

  Mebrahtom GebremeskelMebrahtom Gebremeskel11 dagen geleden
 • 🥰🥰

  Joni WediJoni Wedi12 dagen geleden
 • መርሓባ መርሓባ መርሓባ

  Stighehana GhebreyesusStighehana Ghebreyesus12 dagen geleden
 • ጽብቅት ፊልሚ ከምዝ ካብዝ፡ዝበለጸ ንጽበ ከ ኣ

  Aron NegasiAron Negasi12 dagen geleden
 • eway menkere mekrna zezrkeb neaka yeharm

  rahel alularahel alula12 dagen geleden
 • xebuke serah behaki ezi kulu shgerte segirum kulu dekamat behaki ketmsegnu eiyu zegebakum

  rahel alularahel alula12 dagen geleden
 • ርኢቶ አለኒ ኣብዛ ፊልም እዚ ክስቶ ሕዝዋ ክስቶ አጽዲፍዋ ዝብሃል አጉል ልምዲ እዩ፡ ጽቡቅ እቲ ዝቀትልን ዝምሕርን ሓደ አምላኽ እዩ፡ ግን ሓንቲ እንድሕር ቡዳ ሒዝዋ ስም ሰብ ትጠቅስ ማለት አነ ክስቶ እየ አብዚ ረኺበያ፡ ክቀትላ እየ ወዘተ. ይብሉ ግለ ብጎቦ ገለ ናብ ዒላ እና ኣተዋ ይሞታ እዚ ዳኣ እንታይ እዩ? እንታይ ኮይና ስም ሰብ ትጠቅስ እቶም ትፈልጡ ክተብርሁለይ ይደሊ

  ሰላም ክህሉ ሰላም ሃልዊሰላም ክህሉ ሰላም ሃልዊ12 dagen geleden
 • ከም መንክር ቃላሚጦስ ዝኮንኩም ኣበይ ኣለኩም😝😂

  rigat alemrigat alem12 dagen geleden
 • ATA halengai wedey 😂😂 kelamintos wedeyyy 🤣🤣🤣🤣🤣

  Nahom TitiNahom Titi12 dagen geleden
 • ብጣዕሚ ጽብቕቲ ባህላዊት ፍሊም መሃሪት እያ ቀጽልዎ እንተ ኾነ ግን እንዳ ደጎኹምና

  ኣንቀጸ ብርሃን! AFDEGE BRHANኣንቀጸ ብርሃን! AFDEGE BRHAN12 dagen geleden
 • Poor ending

  Saleh TahaSaleh Taha12 dagen geleden
 • ሽኮሪናታት ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ጹቡቕ ስራሕ♥♥♥♥♥♥♥🌹🌹🌹🌹🌹

  Musie AregayMusie Aregay12 dagen geleden
 • ኣጆኹም ጥራይ ባህላዊ ፊልም ንዘንትእለት ዘይሃስስ ብምኻኑ ንባህሊ ዓደና ክዝንቶን ክበራበርን ትግብርዎ ዘለኹም ንደራስን ጀጋኑ ተዋሳእትን ልዕሊ ኣድናቆት ብዘይ ናትኩም ኣቅርቦትን ምህዞን ጥበብ ሃገርና ኮንቱ እዪ እሞ ኣብ ወጻኢ ንርከብ ዜጋታትኩም መንፈስና ተሓዲሱ ጥራይ ዘይ ኮነ ዳርጋ ዕለታዊ መግብና ፍርያት ጻዕሮኹም እዪ።✌️✌️👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

  Abede GaimAbede Gaim12 dagen geleden
 • 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄

  ሜሪ ጋል ጁንታሜሪ ጋል ጁንታ12 dagen geleden
 • ዳራስን ተዋሳእትን መዋእልን ጥዕናን ይሃብኩም ።ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ተዋሶኦታት ጸቂጥቁም ክትደፍእሉን ብሕጂ እውን ደራሲ ወጊሑ ዝበለጸ ሕዝካልና ክትመጽእ ተጸበይቲ ኢና ።ንኹልኹም ብልቢ ነመስግነኩም ።

  Ygg GhhYgg Ghh12 dagen geleden
 • ኣታ እቲ መሰጋገሪ ሙዚቃ እንዳ ኣንዋሕክሞ ሕጽር እንተ ዘብልዎ ጽቡቕ ኔሩ

  Tekle GereTekle Gere12 dagen geleden
 • Ewae ata wegh ab klasical gzie atfiekayo

  Ast PrincessAst Princess12 dagen geleden
 • Kela ms resaenaya dikum tsedwo? Aqmi entezeyblkum film msrah zeytgedfwo?

  Black StarBlack Star13 dagen geleden
 • እዚ ኣፈ ታሪኽ ሓቅኛ ምኻኑን ሃዳናይ ዝብሃል ከምዝነበረ ውን እፈልጥ። ብዝያዳ ጽቡቕ ኣቀራርባ ምኻኑ ከመስግን እፈቱ፡ ብዝያዳ ግን ክብሎ ዝደሊ ምሉእ ዛንታ ብምውሳድ ድዩ ተሰሪሑ ወላ ጫፍ ኣፈ ታሪኽ ብምሳድ ዩ ክፈልጥ ምደለኹ፡ ምኽንያቱ ኣብዚ ፊልም ምሉእ ዛንታ ሃዳናይ ኣይንጻባረቅን፡ ገለ ካብቲ ንሱ ዝገንሮ ዝነበረ ጥራይ ዩ ተሰሪሑ ። እቲ ምንታይ ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ሰብ ቅያን ታሪኽን ከምዘለዉ፡ ብመልክዕ ፊልም ክዝርጋሕ ከሎ ግን ኣብ ገለ ገለ ጉድለት ይግበር ዩ፡ ወይ ብፍላጥ ምጉዳል ይርአ፡ ስለዚ ነዚ ዛንታ ዝጸሓፍካን ዝደረስካን ምሉእ ኣፍልጦ እንተ ኣልዩካ ክትሕብረኒ እምሕጸን፡ ኣቅራቢ እዚ ቻነል ነዚ ጽሑፍ ኣንቢብካ ክትሓትትን ንዝያዳ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ወላ ብጽሑፍ እንተዝቀርብ ሓቀኛ ዛንታ ሃዳናይ ምደለኹ፡ በዚ ዝቀረበ ግን ምስ ጉድለቱ ኣመስጊነ፡ክብረት ይሃብኩም፡

  Kibrom MehariKibrom Mehari13 dagen geleden
 • Menkr ketlkaya 👍👍👍👍

  Awet GoitomAwet Goitom13 dagen geleden
 • Nay behaki film ❤️

  Eyob NuguseEyob Nuguse13 dagen geleden
 • ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  Hiwet KibreabHiwet Kibreab13 dagen geleden
 • Wewwwwwww

  Hiwet KibreabHiwet Kibreab13 dagen geleden
 • wellcome deqi eri መምህረይ ወጊሑ ከም ኩሉ ግዝየ ቡሉጽ ስራሕ ዝያዳ ቀጽሎ። ኩሉ ደለኩም ነገር ይርድአና ናይ መጉኣዝያ እዚ ኩሉ ሽግር ትሓልፍዎ ዘለኩም ሓደ ምዓልቲ ጻማኩም ትረክብሉ የምጽአልኩም ሃየ የሕዋት ላይክ ሸር ኣይንሕመቅ ኣይክፈሎን ነታባብዓዮም።

  wedi eriwedi eri13 dagen geleden
 • 👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍇🍇🍇🍇🍇🍇🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽💚💙❤️💛🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍👍👍🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽💚💚💚💙💙❤️❤️❤️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

  Aster TzeggaiAster Tzeggai13 dagen geleden
 • Kkklkk menkir temariku

  angosom fisahayeangosom fisahaye13 dagen geleden
 • Aseyyy menkrey shkor

  Winta MerhawiWinta Merhawi13 dagen geleden
 • Ajokum xamakum tikfelulu ruhuq aykikewinin u bitaemi ena nekbrekum ✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍👍👍👍👍👍👍👍👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  angosom fisahayeangosom fisahaye13 dagen geleden
 • ብር ክንብል ሓጎስ ኣብ ጸበባ ዘለዉ ድማ ብርሃኑ ይሃበልና ደቂ ኤረይ ሪመይ

  More FunMore Fun13 dagen geleden
 • Menkirr und mebriy ❤

  Habteab EyobHabteab Eyob13 dagen geleden
 • Bhekai bhekai xebuk serh

  Robel AndmskelRobel Andmskel13 dagen geleden
 • Nice one

  okubay tekesteokubay tekeste13 dagen geleden
 • Thans Every one

  Grmay BerhaneGrmay Berhane13 dagen geleden
 • Tedenagiri Zebib do wallas Welela.?bzkone enqua dehan metsakum.

  hidat teklomhidat teklom13 dagen geleden
 • Thanks yehwat xibuk srah

  3 Habte3 Habte13 dagen geleden
 • Thank you Well done Camera men and editors were so incredible

  Yonas TesfasionYonas Tesfasion13 dagen geleden
 • Wawwwwww gele ayent nay behaqi tsebuk serah deki erey 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍👍👍

  Medhane TahdeseMedhane Tahdese13 dagen geleden
 • Mebrye & menkr abon wedn nay bhaki aymeslun ezom anabs

  enda hafeneenda hafene13 dagen geleden
 • *woww btaemi xbkti srah deki Erey❤️we love you❤️enqae b selam srahkum afexemekum amlak*

  Abel AbrahamAbel Abraham13 dagen geleden
 • Wegihu- Man of the year ስምዒተይ😭😭😭😭 ዝተንከፈት blxti film

  Tekle ChimarTekle Chimar13 dagen geleden
 • Bayto adina kulu zey saana. Xbuq srah!!

  savoia canadasavoia canada13 dagen geleden
 • Long time guys

  yoab weredeyoab werede13 dagen geleden
 • Wow kemzi gerkum berbrwo tbahlna zebenawi nabzkedena yeblun enda amesgena ena

  Fish TarekeFish Tareke13 dagen geleden
 • ታርክ ኣደቦና ማዓስ ኮን ተመልስና ካብ ስደት ንሩኦ (((((ባህልና ))) ኣሕሕሕሕሕሕሕሕ ዓለም ረሳሕ ግን ዳሓን ንምለስ ንኸዉን 🇪🇷 ኤረይ ኣምላኽ ባሉ የቕልሎ ኣነስ ናፉቆት ናይ ኣደይ ወትሩ ምስ ሓዘንኩ :: 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷 ኤረይ ሰላም በሉለይ 💯✅️👍🌹❤

  Fthawi FthawiFthawi Fthawi13 dagen geleden
 • Aesyyy dek.. eritr.,,yyy i Love you alle

  shabay kidaneshabay kidane13 dagen geleden
 • Wawawaw my ga... Good jop

  shabay kidaneshabay kidane13 dagen geleden
 • very good job deki ERi 10000000000000000000000000000000

  michael gebreslasemichael gebreslase13 dagen geleden
 • kakkkkkk btaemi des tebl film ab kale film bkale srah

  Robi _ ChitaRobi _ Chita13 dagen geleden
 • ብጣዓሚ ካብ ኣጃማምራ ክሳብ መፈጸምታ ትክክል ታሪክ ተዘንቱ ክብርን ጥዕናን ንኩልኩም ተሳተፍትን ተዋሳእትን ደቂ ኤረይ

  Goitom BerekeGoitom Bereke13 dagen geleden
 • welkom

  selam nkuluselam nkulu13 dagen geleden
 • Nay chograf msla entay. Weridkum???? tewesakit lebam kgage dea enber lebam kzareb aykonen waeeee

  ambesajr semereambesajr semere13 dagen geleden
 • Film malet Bezi agatami memhrey neber kbri yhabka wegihu tesfation

  Dami TsegayDami Tsegay13 dagen geleden
 • ናይ ብሓቂ ክሳብ ትውድእ ብኣንክሮ ዝተከታተልክዋ መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ፊልም። ጽቡቕ ስራሕ። ምስ ካልእ ትሕዝቶ ክትምለሱና ክኣ ንትስፎ። ዝክኣል እንተኮይኑስ እታ ደርፊ ድኣ ንበይና ዘትደግሙልና። GBU all

  adhanet hagosadhanet hagos13 dagen geleden
 • ሃዳናይ ብታእሚ ጽብቅቲ ፊልም እያ ክዕቀብ ዘለዎ ስራሕን ህርኩትናን መብርየ!! ናይ ካልኦት ውን ብመጠኑ።ኣክተር ሃደናይ ግን ኣይነበረን ኣብ ኣክሽን

  Weldu Sbhatlab YohannesWeldu Sbhatlab Yohannes13 dagen geleden
 • ኩሉ ዘማልአት ባህላዊት ፊልም፡፡

  ስለ ጽዮን ስቅ ኣይብልንስለ ጽዮን ስቅ ኣይብልን13 dagen geleden
 • Hi deki abeyti betami des tebel nay hagrna bablawi film eta zednekewa eya Gen nayza film drasi memher wegiho n menker abti kbesxho zgebo nsxebeyon zneberna aybsxahkayon ab zemesxie kalie filmetatakan dersetkan amemika ketserh Betesfa nesxeybeyeka zekone heto bezabay entelika kmelselka dlew eya thanks

  Tv kerenTv keren13 dagen geleden
 • Tsbkte temhirte eya kendey fukurt beduhur atahasasba teflaleyom yenbrulewu hizbe mes hizbe yegacho

  Samri gal abyetiSamri gal abyeti14 dagen geleden
 • btaemi henasitn mherawitin move

  Bini BoyBini Boy14 dagen geleden
 • That's my favourite movie really 🤍💗🙏

  ኣሉ ሓዊ ፌቡ ቶማሰይ ፌሩዛኣሉ ሓዊ ፌቡ ቶማሰይ ፌሩዛ14 dagen geleden
 • ትደገም ትደገም ትደገም ዋይ እናናፈቕኩዋ ተወዲኣ ከምዚ ከማይ ዝናፍቓ እንተሎ ላይክ

  Mdhaylo GaylobdMdhaylo Gaylobd14 dagen geleden
 • KEWHI: Nezi misila ember hiwswos abilkayo: kurmaj baEla harimas baEla TiEwi eyu zibehal and lebam kigages meraEgeti neygedf eyu zibehal:

  Daniel TesfamariamDaniel Tesfamariam14 dagen geleden
 • Way Ezi qelamitos wedeyy Mebrie Asli 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  Helen FeqarHelen Feqar14 dagen geleden
 • Wel come enda menkir

  Simon BerheSimon Berhe14 dagen geleden
 • ተረድእናዮ ኣለና ወጊሑ ሓውና

  Michel BerheMichel Berhe14 dagen geleden
 • Menkirino ba mara eye zifetwo bihafesha kea eza film des tibl

  awet grmayawet grmay14 dagen geleden
 • Nay bahki nifuat ajokum qexilwo

  ፍቅሪ መጥመሪ ኩሉ እያፍቅሪ መጥመሪ ኩሉ እያ14 dagen geleden
 • Kexlwobitami xibkiti

  yonas kiflemariamyonas kiflemariam14 dagen geleden
 • ❤️🙏❤️

  Arsema ArayaArsema Araya14 dagen geleden
 • Bteami meharin azenagaien zkone medeb ena teazibna amlak n kufuena guhifu nab xbuq ymrhana selamin mhretin yewrdelna amen

  Meshesh MesheshMeshesh Meshesh14 dagen geleden
 • 😍😍😍😘😘😘👏👏👏🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

  Sami MamiSami Mami14 dagen geleden
 • ኣንታ ጥዕም ግድፍ ኢንደሞ ኮይኑ ስራሕኩም ክትጅምሩ ኢንበር ክትውዱኡ ሪኢና ኣይንፈልጥን ምስ ረሳዕናዮ። ኢንዳ ኣምጻክሞ

  Hanibal GebarHanibal Gebar14 dagen geleden
NLworld